MÁY 1 KIM SUNSTAR: KM2522A

MÁY 1 KIM CẮT CHỈ TỰ ĐỘNG MOTOR ĐỒNG TRỤC, TỐC ĐỘ CAO